SFAT och SKF fortsatt kritiska mot utredningen "Träning ger färdighet"

Vår förening instämmer i Svensk kirurgisk förenings kritik mot utredningen "Träning ger färdighet". Vi vill framhålla att vi i vårt remisssvar var tydliga med kritik mot centraliseringen av akutkirurgi och traumatologi. Se nedan för uttalande från Svensk kirurgisk förening och remissvar från SKF och delföreningarna, inklusive SFAT.

http://www.beta.svenskkirurgi.se/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter