Styrelsen på Kirurgveckan 2023


Styrelsen

Per Loftås
Ordförande
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Linköpings Universitetssjukhus.                                                                                                E-post:
                                      

My Blohm
Vice ordförande
 

Specialistläkare i kirurgi vid kirurgkliniken, Mora lasarett.                                             
 

Folke Hammarqvist
Sekreterare
 

Adjungerad professor i akutkirurgi och överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.       E-post: 
folke.hammarqvist@regionstockholm.se
 

Anders Blomberg
Kassör
 

Överläkare vid sektionen för  akutkiurgi och trauma,
kirurgkliniken Gävle sjukhus.   
     
       
 

Dominika Högberg
Vetenskaplig sekreterare
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Sahlgrenska universitetssjukhus, Göteborg.  E-post: 
 

Lina Holmberg
Webmaster
 

Specialistläkare i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 

Christiane Albrecht
Ledamot
 

                                       
 

Karolina Helczynska-Hultman
Ledamot
 

Bitr överläkare vid sektionen för akutkirurgi S:t Görans sjukhus, Stockholm.                                              

Måns Muhrbeck
Ledamot
 

Adjungerad universitetslektor och överläkare vid kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping.