Styrelsen

Lisa Strömmer
Ordförande
 

Docent och överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.  E-post: 
ordf@swedishtrauma.se                 

Fredrik Linder
Vice ordförande
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
viceordf@swedishtrauma.se          

Folke Hammarqvist
Sekreterare
 

Adjungerad professsor i akutkirurgi och överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. E-post: 
sekreterare@swedishtrauma.se

Lina Holmberg
Kassör/Webmaster
 

ST-läkare i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
kassor@swedishtrauma.se
webmaster@swedishtrauma.se

Shahin Mohseni
Vetenskaplig sekreterare/Internationell ledamot
 

Docent och överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Universitetssjukhuset Örebro. E-post: 
vetenskap@swedishtrauma.se

Martin Sundelöf
Utbildningsansvarig ledamot (Nationell koordinator ATLS)
 

Specialist i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.                                                         

Eva Corina Caragounis
Ledamot
 

Specialist i kirurgi och vårdenhetsöverläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.                                                                 

Katarina Lorenc
Ledamot
 

Specialist i kirurgi vid kirurgkliniken, Örnsköldsviks sjukhus.                                             
 

Peter Bartelmess
Ledamot
 

Överläkare vid kirurgkliniken, Östersunds sjukhus.                                          

Stefan Redéen
Adjungerad ledamot (Svenska Akutkirurgiska Nätverket)
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Linköpings universitetssjukhus.