Styrelsen

Lisa Strömmer
Ordförande
 

Docent och överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.  E-post: 
ordf@swedishtrauma.se                 

Fredrik Linder
Vice ordförande
 

Specialist i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
viceordf@swedishtrauma.se          

Carl Montan
Kassör/Skattmästare
 

Specialist i kirurgi och kärlkirurgi vid kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.  E-post: 
kassor@swedishtrauma.se          

Fredrik Jonsson
Sekreterare
 

Specialist i kirurgi, Verksamhetschef AnOpIVA, Helsingborgs lasarett. E-post: 
sekreterare@swedishtrauma.se

Lina Holmberg
Webbredaktör
 

ST-läkare i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
webmaster@swedishtrauma.se

Shahin Mohseni
Vetenskaplig sekreterare
 

Docent och specialist i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Universitetssjukhuset Örebro. E-post: 
vetenskap@swedishtrauma.se

Eva Corina Caragounis
Ledamot
 

Specialist i kirurgi och vårdenhetsöverläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.                                                                 

Katarina Lorenc
Ledamot
 

ST-läkare i kirurgi vid kirurgkliniken, Örnsköldsviks sjukhus.                                             
 

Sakarias Wangefjord
Ledamot
 

Specialist i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Skånes universitetssjukhus, Malmö.                                                          

Folke Hammarqvist
Ledamot
 

Professor och överläkare vid sektionen för akutkirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.                                                           

Stefan Redéen
Ledamot
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Linköpings universitetssjukhus.                                                  

Peter Bartelmess
Ledamot
 

Överläkare i kirurgi vid kirurgkliniken, Östersunds sjukhus.                                          

Martin Sundelöf
Nationell koordinator ATLS, adjungerad
 

Specialist i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.