Styrelsen i SFAT (på bilden saknas ledamöter Anders Blomberg och Dominika Högberg).


Styrelsen

Fredrik Linder
Ordförande
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
ordf@swedishtrauma.se          

Per Loftås
Vice ordförande
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Linköpings Universitetssjukhus.                                                                                                E-post:
viceordf@swedishtrauma.se                                        

Folke Hammarqvist
Sekreterare
 

Adjungerad professor i akutkirurgi och överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.       E-post: 
sekreterare@swedishtrauma.se

Lina Holmberg
Kassör/Webmaster
 

Specialistläkare i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
kassor@swedishtrauma.se
webmaster@swedishtrauma.se

             Dominika Högberg
                     Vetenskaplig sekreterare
 

.                                                                                                                          E-post: 
                                                                                                                         vetenskap@swedishtrauma.se
  

My Blohm
Ledamot
 

Specialistläkare i kirurgi vid kirurgkliniken, Mora lasarett.                                             
 

Anders Blomberg
Ledamot
 

Överläkare vid sektionen för  akutkiurgi och trauma,
kirurgkliniken Gävle sjukhus.                                         
 

    Maria Cornelius
       Ledamot
 

      Överläkare vid kirurgkliniken, Helsingborgs lasarett.                                                                 

    Jan-Olof Svärd
       Ledamot
 

      Överläkare vid kirurgkliniken, Värnamo sjukhus.

Stefan Redéen
Adjungerad ledamot (Svenska Akutkirurgiska Nätverket)
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Linköpings universitetssjukhus.