Styrelsen i SFAT (på bilden saknas ledamot My Blohm).


Styrelsen

Fredrik Linder
Ordförande
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
ordf@swedishtrauma.se          

Per Loftås
Vice ordförande
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Linköpings Universitetssjukhus.                                                                                                E-post:
viceordf@swedishtrauma.se                                        

Folke Hammarqvist
Sekreterare
 

Adjungerad professor i akutkirurgi och överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.       E-post: 
sekreterare@swedishtrauma.se

Lina Holmberg
Kassör/Webmaster
 

Specialistläkare i kirurgi vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Akademiska sjukhuset, Uppsala. E-post: 
kassor@swedishtrauma.se
webmaster@swedishtrauma.se

Dominika Högberg
Vetenskaplig sekreterare
 

. E-post: 
vetenskap@swedishtrauma.se

My Blohm
Ledamot
 

Specialistläkare i kirurgi vid kirurgkliniken, Mora lasarett.                                             
 

Anders Blomberg
Ledamot
 

Överläkare vid sektionen för  akutkiurgi och trauma,
kirurgkliniken Gävle sjukhus.                                         
 

    Maria Cornelius
       Ledamot
 

      Överläkare vid kirurgkliniken, Helsingborgs lasarett.                                                                 

    Jan-Olof Svärd
       Ledamot
 

      Överläkare vid kirurgkliniken, Värnamo sjukhus.

Eva Corina Caragounis
Adjungerad ledamot (studierektor utbildningssnurran)
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.                                                                 

Stefan Redéen
Adjungerad ledamot (Svenska Akutkirurgiska Nätverket)
 

Överläkare vid sektionen för akutkirurgi och trauma, Linköpings universitetssjukhus.