Treårig Utbildningssnurra för Ackreditering i Akut- och Traumakirurgi

Målgrupp
Specialister i allmän kirurgi (minst 2 år).
Kursinnehåll
Utbildningssnurran innefattar tre utbildningstillfällen varje år i tre år och behandlar akuta kirurgiska tillstånd till följd av sjukdom, trauma och komplikationer till kirurgi.
Ackreditering i akut- och traumakirurgi uppnås genom att tillägna sig teoretisk kunskap och praktiska färdigheter. Detta innefattar obligatoriska kurser, operationsloggbok (inkl. krav på antal och typ av ingrepp) samt teoretiska kunskaper. Utbildningssnurran bygger på korta föreläsningar, diskussion av patientfall och vetenskapliga artiklar och är utformad för att hjälpa den sökande att tillägna sig nödvändig teoretisk kunskap för ackreditering i akut- och traumakirurgi. Utbildningen avslutas med en examination.
Utbildningssnurran innefattar följande teman: Initialt omhändertagande vid trauma; Akuta kirurgiska tillstånd i gallblåsa, gallvägar, lever och pankreas; Akut kolorektalkirurgi; Gastrointestinal blödning; Definitiv behandling vid trauma; Bråcksjukdomar och akuta urologiska, gynekologiska och barnkirurgiska tillstånd; Perioperativ sjukvård och svåra kirurgiska komplikationer; Katastrofmedicin och masskadesituationer; Obstruktion, perforation och akuta manifestationer av malignitet i GI kanalen.
Utbildningsansvarig
Överläkare Eva-Corina Caragounis, Sektion för Akut Buk- och Traumakirurgi, Kirurgkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset är studierektor för utbildningssnurran. Fakulteten för de 9 utbildningstillfällena varierar och utgörs av erfarna representanter från hela Sverige.
Anmälan
Anmälan till Utbildningssnurran i Akut- och Traumakirurgi sker via särskild blankett som hittas på SFATs hemsida (www.swedishtrauma.se, se denna flik uppe till höger). Maximalt 16 deltagare antas. Kostnaden för hela utbildningssnurran är 15 000kr. Första utbildningstillfället med tema ”Initialt omhändertagande vid trauma” kommer att gå av stapeln i Göteborg 2–3 juni 2022 (Anmälan senast 2022-03-31).