Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2022-06-14 17:27:53
Motioner inför årsmötet
2022-06-04 17:57:35
Datum för utbildningssnurran
2022-03-18 09:52:29
Akutkirurgi behandlingsprogram 2022
2022-03-18 09:31:12
Årshjul på hemsidan
2022-02-02 16:27:49
MRMI trauma & mass-casualty incidents
2022-02-02 16:15:35
ECTES i Oslo 24-26/4
2021-12-19 19:20:03
Ackreditering och utbildningssnurra
2021-10-04 07:05:16
Deadline abstract ECTES 10/10
2021-09-11 15:16:42
Styrelsesidan uppdaterad
2021-08-04 18:21:28
EVTM Symposium 3-5/12

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se