Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2018-07-20 17:09:56
Verksamhetsberättelse 2017
2018-07-09 18:21:06
Kallelse till årsmöte
2018-05-19 18:53:28
Stipendier utlyses
2018-05-16 09:31:17
SFAT och SKF fortsatt kritiska mot utredningen "Träning ger färdighet"
2018-01-03 12:59:59
Sipendum ECTES 2018
2017-12-01 15:13:36
Hemsidan är klar
2017-10-25 09:17:00
SweTrau årsrapport 2016
2017-10-25 09:09:55
Akutkirurgi blir årets tema
2017-10-24 15:04:45
Den nya hemsidan är snart här
2017-10-23 17:45:52
Traumastipendiet 2017

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se