Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2021-10-04 07:05:16
Deadline abstract ECTES 10/10
2021-09-11 15:16:42
Styrelsesidan uppdaterad
2021-08-04 18:21:28
EVTM Symposium 3-5/12
2021-05-16 19:06:49
ECTES 2022
2021-03-23 19:02:34
ESTES Virtual Week 2021 25-20/4
2021-03-16 22:08:19
ERAS guidelines vid akut bukkirurgi tor 18/3
2021-02-10 21:36:33
Emergency Surgery Course online 8-9/5
2021-01-26 20:25:54
Emergency Abdominal Surgery Course 24-25/2
2020-12-01 19:27:33
Beirut Port Blast – Lessons Learned
2020-09-06 17:09:06
Hedersmedlemmar 2020

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se