Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2017 > 12

Efter en lång väntan har Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi lanserat sin nya hemsida. Utöver uppdaterad information rekommenderar vi kalendariet samt de vetenskapliga artiklar vi sammanställt. Hoppas ni får nytta av detta och glöm inte att anmäla er till vårt nyhetsbrev.

Vänligen, Fredrik J, Lina H och Fredrik L

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se