Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2019

Damage control strategi vid trauma och akut kärlkirurgi. Kärlskador i buk, bäcken, hals och extremiteter. Akut tarm och extremitetsischemi. Akuta tillstånd i aorta. Praktiska övningar på gris med packning, sutur av ven och artärskada, samt shuntning. Handläggning av lever, mjält och hjärtskador tränas också på gris. Brännskador, thoraxtrauma, bäckenfrakturer och neurotrauma.

Anmälan sker på http://www.svenskkirurgi.se/anmalan-till-bakjourskurs/

The Stephan Perren AOTrauma Research Traveling Fellowship is intended to give young and enthusiastic researchers with specific interest in trauma care the possibility to visit two established research centers for two weeks each.

Läs mer på hemsidan. Nästa ansökan öppnar i oktober.

Rätt version. Den tidigare publicerade kallelsen innehöll felaktiga datum för val av ledamöter.

2nd Nordic Neurotrauma Conference i Lund 18-20 nov. Se kalender.

Finska traumaföreningen har meddelat att man har en plats kvar till DSTC i Grekland 15-17 maj. Mer information finns i kalendern till höger.

Först till kvarn!

Traumakonferens i Sundsvall 8-9 oktober. Info: fredrik.granholm at rvn.se. Program och annons finns i vår kalender.

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se