Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2023 > 02

Late Surgical Complications of Roux-en-Y Gastric Bypass av Hassan Zaigham och Mangement of acute cholecystitis. Surgery, drainage and gallbladder aspiration av Agnieszka Popowicz. Läs mer under fliken Vetenskap, med länk till PDF-filerna.

Varje månad utses de bästa artiklarna och de görs open access. Här är augusti månads, med tillhörande visual abstract.

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se