Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2022 > 03

Ett rykande färskt behandlingsstöd för akutkirurgiska sjukdomar och trauma finns nu tillgängligt på följande länk: https://kunskapsstodforvardgivare.se/omraden/kirurgi-och-plastikkirurgi

SFAT vill förbättra översikten av konferenser och kurser som berör akut- och traumakirurgi i Sverige och internationellt. Vi har därför valt att komplettera hemsidan med ett Årshjul där vi lagt in konferenser och kurser som kan vara intressanta för våra medlemmar. Årshjulet har inte för avsikt att vara heltäckande och om man vill veta mer eller anmäla sig får man gå in på respektive kurs/konferens hemsida. Förslag på ytterligare innehåll till Årshjulet välkomnas till webmaster@swedishtrauma.se.

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se