Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2021

Läs mer om detta under den nya fliken "Ackreditering" ovan (mellan flikarna "Styrelsen" och "Vetenskap"). 

Se styrelsens sammansättning efter senaste årsmötet.

Welcome to the inaugural virtual advanced EASC course (AEASC). EASC curriculum focuses entirely on the acute abdomen, in a multidisciplinary shared learning approach. The course is endorsed by many societies. Register online Fee 200 €.
Places limited - Delivered through Zoom Platform.

Program och anmälan

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se