Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2020 > 07

Då Kirurgveckan är inställd hålls årsmötet på Zoom istället. Samtliga medlemmar bör ha fått ett mail med dagordningen och det kommer att komma ytterligare ett mail med inloggningsuppgifter lite närmare mötet. Om du som medlem ej har fått något mail (kolla även skräpposten), vänligen kontakta SFAT:s sekreterare, Folke Hammarqvist, på
sekreterare@swedishtrauma.se.

Management of unstable pelvic ring injuries

Länk till registrering

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se