Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2018 > 05

2 stipendier, ett inom akutkirurgi och ett inom traumatologi utlyses härmed. Se länkar nedan för mer information om ansökan och datum.

Stipendium Akutkirurgi
Stipendium Trauma

Vår förening instämmer i Svensk kirurgisk förenings kritik mot utredningen "Träning ger färdighet". Vi vill framhålla att vi i vårt remisssvar var tydliga med kritik mot centraliseringen av akutkirurgi och traumatologi. Se nedan för uttalande från Svensk kirurgisk förening och remissvar från SKF och delföreningarna, inklusive SFAT.

http://www.beta.svenskkirurgi.se/

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se