Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2024 > 01

En nationell arbetsgrupp (NAG) ska ta fram ett nationell kunskapsstöd för akut bukkirurgi för sköra äldre. Läs mer på denna länk.

Emergent colon cancer and postoperative complications - risks and management av Örvar Arnarson. Läs mer under fliken "Vettenskap".

Tactical Trauma conference on October 7-8-9, 2024, with workshops on the 7th. This is an international conference covering various aspects of working in high-stakes environments, primarily related to pre-hospital trauma and critical care, with a tactical twist.

Information och anmälan

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se