Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2023 > 11

Terje Jansson Timan - Morbidity and mortality following Standardised perioperative Management of patients operated with acute Abdominal Surgery in a High-risk emergency setting.

Datum
24 nov 2023
Tid
13:00 - 15:30
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, 
Göteborg
Bra att veta
Disputationen kommer även kunna följas via zoom. Länk publiceras några dagar innan.

Ny deadlin 9/11, läs mer här.

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se