Varmt välkommen till Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi

Om föreningen

Under kirurgveckan 2017 fullbordades sammanslagningen av svensk förening för traumatologi (SFT) och det akutkirurgiska nätverket och den nya föreningen Svensk förening för akutkirurgi och traumatologi såg dagen ljus.

Föreningens uppgifter är att:
  • Befrämja utvecklingen av svensk traumatologi och akutkirurgi genom att stimulera utbildning, forskning och metodutveckling
  • Sprida kunskap om akutkirurgi och traumatologi
  • Utgöra remissorgan i frågor om akutkirurgi och traumatologi
  • Ordna kurser, utbildningsdagar och kongressverksamhet
  • Representera svensk traumatologi och akutkirurgi i ESTES (European Society for Trauma and Emergency Surgery)
  • Verka för en formaliserad subspecialitet inom akutkirurgi och traumatologi med europeisk ackreditering
  • Arbeta med att förebygga trauma

Senaste nytt

2023


TREATMENT OF CHOLELITHIASIS AND ACUTE CHOLECYSTITIS
SURGICAL SAFETY IN GALLSTONE SURGERY. Läs mer under fliken vetenskap.

Terje Jansson Timan - Morbidity and mortality following Standardised perioperative Management of patients operated with acute Abdominal Surgery in a High-risk emergency setting.

Datum
24 nov 2023
Tid
13:00 - 15:30
Plats
Hörsal Arvid Carlsson, Medicinaregatan 3, 
Göteborg
Bra att veta
Disputationen kommer även kunna följas via zoom. Länk publiceras några dagar innan.

Ny deadlin 9/11, läs mer här.

Exklusiv förhandspublicering - godkänt av huvudredaktören för Svensk Kirurgi (planerad publicering i Svensk Kirurgi hösten 2023). Artikel som pdf.

Intressant artikel om akutkirurgins unika och essentiella roll i dagens sjukvård. Till artikeln.

Management of Gallstone Disease in Pregnancy Aspects on Intervention, Outcome and Patient Experience av Jonas Hedström. Läs mer under fliken Vetenskap, med länk till PDF-filen.

Av Robin Österberg . Länk till arbetet.
Arbetet har genomförts under handledning av: 
Överläkare och docent Lovisa Strömmer, Capio St Görans Sjukhus 
Överläkare och docent Folke Hammarqvist, Karolinska Universitetssjukhuset 

Late Surgical Complications of Roux-en-Y Gastric Bypass av Hassan Zaigham och Mangement of acute cholecystitis. Surgery, drainage and gallbladder aspiration av Agnieszka Popowicz. Läs mer under fliken Vetenskap, med länk till PDF-filerna.

Varje månad utses de bästa artiklarna och de görs open access. Här är augusti månads, med tillhörande visual abstract.

Kalender

Kontaktinformation:
webmaster@swedishtrauma.se