Länkar

Svensk kirurgisk förening (SKF) - Moderförening för SFAT och yrkesförening för Sveriges kirurger

European Society for Trauma & Emergency Surgery (ESTES) - Europeiska föreningen för trauma och akutkirurgi

Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) - Norges nationella traumakompetenscentrum

ATLS - Advanced Trauma Life Support

Nationella traumalarmskriterier - Säker traumavård, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF)

Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) - Yrkesförening för Sveriges anestesi- och intensivvårdsläkare

FLISA - Föreningen för ledningsansvariga inom svensk ambulanssjukvård

Nordic Forum for Trauma and Emergency Radiology

The World Society of Emergency Surgery

Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Trauma

American Trauma Society

The American Association for the Surgery of Trauma (AAST)

Society of Trauma Nurses (STN)

Nordic Forum for Trauma and Emergency Radiology