Svensk förening för traumatologi
Trauma
Swetrau - kvalitetsregister för traumavård

Trauma är den viktigaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta utvecklade länder. För varje död i trauma finns tre invalidiserade. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Registrets syfte är

Process-resultatmåtten i registret är i första hand överlevnad m.h.t. skadegrad (”case-mix”) redovisat per sjukhus, och det internationellt etablerade invaliditetsmåttet Glasgow Outcome Scale – GOS.
Alla de 35-40 sjukhus i landet som i praktiken tar emot större trauma bör medverka. En avgränsning skall ske vad gäller skadegrad, i praktiken fokuserar registret skador som kräver operation och/eller intensivvård. Deltagande sjukhus avgör själva vilken grad av skada som skall motivera registrering. Vid internationell jämförelse kommer i första hand de allvarligare skadorna med ISS (Injury Severity Score)> 15 att analyseras.

Analys/återkoppling skall ske elektroniskt där deltagande centra har direkt tillgång till egna och kollektivets samlade data. Årliga användarmöten fördjupar återkoppling och utveckling av registret. Genom detaljerad kunskap om omfattning och resultat inom traumavården kommer man kunna identifiera skadetyper och vårdenheter där förbättringspotential föreligger.

källa: http://www.swetrau.se/

 
European trauma society & Svensk kirurgi

© 2010 Per Örtenwall, Fawzi al-Ayoubi, Fredrik Linder   |   Sitemap