Svensk förening för traumatologi
Trauma

Styrelsen 2015/16

Lisa Strömmer

Ordförande

Lisa Strömmer
Gastrocentrum kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset

lovisa.strommer@karolinska.se
Fredrik Linder

Vice ordförande

Fredrik Linder
Kir klin
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

fredrik.linder@akademiska.se
Louis Riddez

Ledamot

Louis Riddez
Gastrocentrum kirurgi
Karolinska Universitetssjukhuset

louis.riddez@karolinska.se
Louis Riddez

Ledamot

Fredrik Jonsson
Enhetschef Akutmottagningen
Helsingborgs lasarett
070 441 33 55
042 40 650 24

fredrik.n.jonsson@skane.se
 

 

Mikael Öhman

Sekreterare

Mikael Öman
AKMC
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
090-7850000 vx

mikael.oman@surgery.umu.se

Skattmästare

Carl Montán
Kärlkirurgiska kliniken
KS/Solna

carl.montan@karolinska.se
Lars Lundberg

Vetenskaplig sekreterare

Lars Lundberg
Försvarsmedicincentrum
Box 5155
426 05 Västra Frölunda
0706-212876

lars.lundberg@mil.se
 

Ledamot

Peter Bartelmess
Kirurgkliniken
Östersunds sjukhus

peter.bartelmess@jll.se

European trauma society & Svensk kirurgi

© 2010 Per Örtenwall, Fawzi al-Ayoubi, Fredrik Linder   |   Sitemap